Om al Cetății, dar și cărturar de benedictină vocație, pios în gândire dar și capabil de a gusta aromele tari ale artei de avangardă, spre pildă, Ion Predescu ni se prezintă ca un summum de atribute care converg în figura, clasică de-acum, a umanistului cu program ecumenist, de rit integrator,Read More →

Consiliul Judeţean Vâlcea a reuşit în data de 17 iulie a.c. să atribuie, la a treia încercare, mult aşteptata licitaţie privind serviciile de actualizare a documentaţiei tehnico-economice pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor – CMID – din comuna Roeşti, componentă esenţială pentru funcţionarea Sistemului de Management Integrat al DeşeurilorRead More →

  Om al Cetăţii, dar şi cărturar de benedictină vocaţie, pios în gândire dar şi capabil de a gusta aromele tari ale artei de avangardă, spre pildă, Ion Predescu ni se prezintă ca un summum de atribute care converg în figura, clasică de-acum, a umanistului cu program ecumenist, de ritRead More →

    O plăcere a textului,spectacolul- ”Crăciun la palat”Si o compozitie,o forma mentis, care redescoperă arhitectura spectacolului in calitatea lui de sinestezie ,de holistică.Desen,pictură,monumentalitatea,teoretizare..Sala teatrului Anton Pann imbunătățită,magnificată,cu picturile doamnei Maria Trăistaru.Si hermeneutica lui Pavel Sușara.Putem discuta despre(arta plastică,teatru ,scenariu,efecte tehnice,muzicalitate) refacerea originarului,a imaginalului,a spectacolului,despre eterna reintoarcere a aceluiasi,artist siRead More →

  Volumul lui Florin Caragiu „Școala Martiriului”este dens,cu idei bine cumintite,in vederea, spune Cristian Voicilă,”marii treceri”a fiecăruia.”Marea trecere”ar avea o sinonimie aproximativă in sintagma „hotarul de taină”(Avva Glelasie),”fiintele -intru moarte,devenind mai intăi din indivizi (notiune specifică găndirii cantitative)persoane ,asemănăndu-se ,printr-o asceza de o viată ,Chipului(eikon eikonos),Domnului Nostru Iisus Hristos. LaRead More →

  In  Cercul lui Hermes,  Cornel Mihai Ionescu prezintă teme din domeniul teoriei literare,cu exemple din literatura universală,teritoriul predilect al autorului.In Cuvănt inainte intălnim afirmatia:”Pogorăt cu această investitură simbolică pentru a pecetlui pragul si pentru a străjui intrarea in labirintul acestei cărti,Ouroboros devine emblema transcendentalului care conditionează exercitiul functiilor sinergicRead More →

La Alba Iulia, în ziua de 30 martie 2019, a avut loc congresul unui partid despre care publicul larg are destul de puține cunoștințe, embargoul mediatic împiedicând difuzarea largă a evenimentului pe care l-am numit istoric.  Vom explica pentrtu ce termenul istoric nu este hazardat. Partidul Național Țărănesc, s-a formatRead More →

Misterul săptămânii   Medicina legală și medicina letală   Profesoara de muzică Irina Saioc, în vârstă de 43 de ani, care preda la Colegiul Național Matei Basarab, a murit la Spitalul Județean Vâlcea, după ce a fost găsită la domiciliul ei, ca urmare a sesizării făcute de o vecină, cuRead More →

Minune la parastasul lui Gherasim Cristea   Auzim că popa Nicolae State Burluși și fiul acestuia, care a îmbrăcat și el uniforma slujitorilor Domnului, au participat cu elan evlavios suspect la slujba parastasului ÎPS Gherasim Cristea, știut fiind faptul că relația dintre înaltul ierarh, până la iertarea păcatelor, și subordonatulRead More →

  Perioada postbelică a fost traversată şi în oraşul de sub Capela de modele formatoare, prin ştiinţă şi conştiinţă, integratoare, astfel încât, ceea ce era vizibil în panoplia ideologiei comuniste, într-o retorică vetustă, nereformatoare, care îşi arată de fapt efectele devastatoare în zilele de astăzi, să fie contracarat de oameniiRead More →